Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6137 [X]

Grodzisk, dnia 23 września 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 185

o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

Załącznik nr II pkt 1 Ustawy Sejmu nr 178 o finansach publicznych z dnia 1 lipca 2013 r. („Podatek od tantiemy w wysokości 21%, gdzie 7% jest płatne na rzecz na rzecz Rady Ministrów, 4% na rzecz Księcia, 6% na rzecz instytucji, 4% na rzecz miejscowości”) otrzymuje brzmienie: „Podatek od tantiemy w wysokości 15%, gdzie 4% jest płatne na rzecz na Księcia, 7% na rzecz instytucji, 4% na rzecz miejscowości”.

Art. 2.

Załącznik nr III pkt 1 Ustawy Sejmu nr 178 o finansach publicznych z dnia 1 lipca 2013 r. („Podatek od tantiemy od 0% do 10%”) otrzymuje brzmienie: „Podatek od tantiemy od 0% do 15%”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny