Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6116 [X]

Grodzisk, dnia 14 września 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 183

o dostępie do serwera Księstwa Sarmacji (uchylony)

(Ustawa uchylona Ustawą Sejmu nr 282 o scaleniu niektórych ustaw z dnia 16 kwietnia 2016 roku.)

Art. 1.

Dostęp do panelu administracyjnego serwera Księstwa Sarmacji oraz znajdujących się na nim kont FTP oraz baz danych posiadają Książę, Kanclerz oraz radcy Naczelnej Izby Architektury.

Art. 2.

Książę, w drodze postanowienia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem, przyznaje i odbiera dostęp do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 1.

Art. 3.

  1. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać ogólne warunki korzystania z dostępu do kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 1.
  2. Uchwała Naczelnej Izby Architektury może określać warunki korzystania z dostępu do określonych kont FTP oraz baz danych, o których mowa w art. 1.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny