Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6115 [X]

Grodzisk, dnia 14 września 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 182

o zmianie Ustawy o przeliczeniu majątków

Art. 1.

Art. 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Sejmu nr 179 o przeliczeniu majątków z dnia 8 lipca 2013 r. („wypłaty środków w dwunastu równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 300 lub”) otrzymuje brzmienie: „wypłaty środków w dwunastu równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 450 lub”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus v-hr. Arped,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny