Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6024 [X]

Grodzisk, dnia 23 czerwca 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 177

przygotowująca transfer środków

Art. 1. [Przepisy ogólne]

 1. Celem ustawy jest ustalenie struktury własności instytucji, kopalni, manufaktur, karczm, linii kolejowych, mennic, fabryk poprzez przypisanie ich konkretnym osobom fizycznym (mieszkańcy) i prawnym (Korona, Książęce Siły Zbrojne oraz prowincje).
 2. Właścicielem systemowym jest osoba wpisana w systemie Złota Wolność jako właściciel.

Art. 2. [Spersonalizowanie majątków]

 1. Najwyższa Izba Architektury publikuje listę podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 wraz z informacją o:
  1. aktualnym właścicielu systemowym,
  2. stanie konta,
  3. wpisach hipotecznych.
 2. Wraz z opublikowaniem informacji, o których mowa w ust. 1 właściciele w terminie 7 dni powiadamiają Najwyższą Izbę Architektury o strukturach własności podmiotów, które:
  1. nie zostały uwzględnione we wpisach hipotecznych,
  2. zostały uwzględnione błędnie,
  3. wskazane zostały w nich podmioty inne niż osoby fizyczne i prawne.

Art. 3. [Przelewy na konta właścicieli]

Dokonuje się transferu środków pieniężnych z kont podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 na konta osób fizycznych i prawnych w systemie Złota Wolność według pozyskanych informacji o strukturze własności, lub według właściciela systemowego.

Art. 4. [Przeniesienie partii politycznych]

Dokonuję się przepisania partii politycznych z systemu Złota Wolność bez pobierania opłat, na wniosek ich liderów.

Art. 5. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny