Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5932 [X]

Grodzisk, dnia 14 kwietnia 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 174

o małżeństwach

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. dodaje się art. 50a o tytule „Rejestracja małżeństw”, w brzmieniu „Małżeństwa zawarte przez osoby tej samej płci podlegają rejestracji w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji na tych samych zasadach, co małżeństwa zawarte przez kobietę i mężczyznę”.


Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po 7 dniach od ogłoszenia.

(—) Andrzej Swarzewski,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny