Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5931 [X]

Grodzisk, dnia 14 kwietnia 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 173

o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim (uchylony)

Art. 1.

Art. 5 ust. 1 o brzmieniu "Wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności oświadczenie w przedmiocie obecności w innych mikronacjach, oświadczenie o roku urodzenia wnioskodawcy oraz uzasadnienie. Oświadczenie kobiety, iż ukończyła co najmniej 18 lat zastępuje oświadczenie o roku urodzenia." otrzymuje brzmienie "Wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności oświadczenie w przedmiocie obecności w innych mikronacjach oraz uzasadnienie."

Art. 2.

Art. 6 ust. 2 o brzmieniu "Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg” lub innej formuły religijnej." otrzymuje brzmienie "Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej."

Art. 3.

Skreśla się Art. 9. o brzmieniu "1. Żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych może nabyć obywatelstwo składając przysięgę obywatelską równocześnie z przysięgą wojskową. 2. Przepisów art. 5 ust. 1-4 nie stosuje się, a art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio."

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mikołaj Jan.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny