Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5758 [X]

Grodzisk, dnia 13 stycznia 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 167

o zawieszeniu mocy obowiązującej Ustawy o bractwach

Art. 1.

Na czas trwania przebudowy części gospodarczej systemu informatycznego Księstwa Sarmacji zawiesza się moc obowiązującą Ustawy Sejmu nr 163 o bractwach z dnia 6 września 2012 r. Zakończenie przebudowy stwierdzi Książę w drodze obwieszczenia.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny