Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5739 [X]

Grodzisk, dnia 2 stycznia 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 166

o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim (uchylony)

Art. 1.

Art. 6a Ustawy Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r. („Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 15 wypowiedzi w artykułach lub komentarzach Złotej Wolności albo działach Forum Centralnego objętych systemem tantiem”) otrzymuje brzmienie „Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił co najmniej 15 wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w Złotej Wolności albo w jawnych działach Forum Centralnego”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny