Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5733 [X]

Grodzisk, dnia 29 grudnia 2012 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego (uchylony)

Art. 1.

Skreśla się art. 12 ust. 3 („Premia podlega zwrotowi w przypadku wykreślenia z rejestru w terminie sześciu miesięcy od dnia wypłacenia premii”) i art. 16 („1. Prezydencja kulturalna miejscowości ma na celu promocję i aktywizację życia kulturalnego Gellonii i Starosarmacji oraz jej miejscowości. 2. Miejscowości sprawują prezydencję kulturalną na zasadzie rotacji. Prezydencję sprawują miejscowości: 1) których starostowie są obywatelami, 2) znajdujące się na obszarze Gellonii i Starosarmacji oraz 3) istniejące w systemie Złota Wolność”) Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Art. 2

  1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Tracą ważność roszczenia prowincji wobec dłużników z tytułu premii powitalnych oraz premii za staż.

(—) Krzysztof mar. Czuguł-Chan,
Premier

(—) Piotr Mikołaj,
Marszałek Rady

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny