Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5682 [X]

Grodzisk, dnia 4 grudnia 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 164

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

W ustawie Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 ust. 1[1] przyjmuje brzmienie:

1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów określa:
1) termin głosowania,
2) termin zgłaszania list kandydatów,
3) liczbę wybieranych posłów,
4) wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim,

2) w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

W wyborach do Sejmu wybiera się:
1) 5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 30,
2) 7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 30 do 59,
3) 9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89,
4) 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 90.

3) art. 10 ust. 1[2] skreśla się.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_____________________________

  1. „1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów określa: 1) termin głosowania, 2) termin zgłaszania list kandydatów, 3) wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.”
  2. „W wyborach do Sejmu wybiera się 7 posłów.”

(—) Piotr II Grzegorz,

(—) Leszek bar. Karakachanow Sr,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny