Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5508 [X]

Grodzisk, dnia 6 września 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 162

o ochronie danych osobowych i wizerunku

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. dodaje się art. 7a o tytule „Ochrona danych osobowych i wizerunku”, w następującym brzmieniu: „1. Prefekt, na żądanie wnioskodawcy, usuwa z miejsca publicznego dane osobowe umożliwiające realną identyfikację lub realny wizerunek wnioskodawcy. Jeżeli jest to możliwe, oznacza się miejsce interwencji prefekta w treść wypowiedzi. 2. W przypadkach niecierpiących zwłoki czynności określone w ust. 1 może podjąć każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego”.


Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny