Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5498 [X]

Grodzisk, dnia 3 września 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 160

o zmianie Regulaminu Sejmu (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010r. wprowadza się następującą zmianę: w art. 4 dodaje się ust. 5* w brzmieniu: „W debacie nad projektem mogą brać udział w szczególności Książę, posłowie, senatorowie, członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele prowincji oraz wnioskodawca”.

* W oryginalnie przyjętym tekście błędne odesłanie: „w art. 6a dodaje się ust. 6”. Korekty dokonano stosownie do treści uzasadnienia projektu, którego celem było przyznanie senatorom prawa do zabierania głosu w dyskusjach sejmowych.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny