Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 5471 [X]

Grodzisk, dnia 16 sierpnia 2012 r.

Ustawa Sejmu nr 159

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 października 2010 roku Kodeks sprawiedliwości art. 44 pkt 2 ("[Zabronione pod groźbą kary więzienia do siedmiu dni jest] użycie wyrazu wulgarnego w miejscu publicznym,") przyjmuje brzmienie: "uporczywe używanie wyrazów wulgarnych w miejscu publicznym").

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

(—) Paviel mar. von Thorn-Broniek,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny