Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 5457 [X]

Grodzisk, dnia 10 sierpnia 2012 r.

Postanowienie Premiera

w sprawie powołania starosty Grodziska (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 9 sierpnia 2012 r. powołuję p. Ryszarda Wędrowycza-Paczenko na funkcję starosty Grodziska (w randze sekretarza). Do obowiązków starosty Grodziska należy:

  1. nieprzerwana praca na stanowisku, zgodnie z wymogami systemu informatycznego Księstwa Sarmacji,
  2. dowództwo nad gwardią miejską, z poszanowaniem umów wiążących Gellonię i Starosarmację.

§ 2.

Uchylam postanowienie w sprawie czasowego powierzenia obowiązków starosty Grodziska Mateuszowi hr. Bartkowiakowi. Z tytułu sprawowania funkcji przez okres osiemnastu dni określam wysokość jego wynagrodzenia na 6300 lt (350 lt dziennie). Wynagrodzenie zostanie wypłacone ze środków znajdujących się na rachunku Książęcego Miasta Grodziska.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny