Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4965 [X]

Grodzisk, dnia 27 listopada 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 142

o zmianie ustawy o tytułach i orderach

Art. 1.

Przepis art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2011 roku o tytułach i orderach (w brzmieniu:"Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny, w przypadku następującej łącznej liczby nadań:
1) co najmniej 44 wsi — barona,
2) co najmniej 48 wsi — wicehrabiego,
3) co najmniej 52 wsi — hrabiego,
4) co najmniej 56 wsi — markiza.
")
przyjmuje brzmienie:
"Księciu, Książętom-Seniorom i diukom przysługuje dodatkowy tytuł szlachecki lub arystokratyczny, w przypadku następującej łącznej liczby nadań:
1) co najmniej 44 wsi — barona,
2) co najmniej 56 wsi — wicehrabiego,
3) co najmniej 68 wsi — hrabiego,
4) co najmniej 80 wsi — markiza
."

Art. 2

Książętom seniorom oraz diukom, którym przysługiwał dotychczas tytuł dodatkowy wicehrabiego, tytuł ten przysługuje, chyba, że książę postanowi inaczej.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem głoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny