Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4941 [X]

Grodzisk, dnia 9 listopada 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 139

o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim (uchylony)

Art. 1.

Art . 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 października 2010 roku o obywatelstwie sarmackim (w brzmieniu: "[Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który:] nie oddał głosu w trzech kolejno po sobie następujących albo pierwszych lub pierwszych i drugich po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych,")
przyjmuje brzmienie:
"nie oddał głosu w dwóch kolejno po sobie następujących albo pierwszych po nadaniu obywatelstwa wyborach i referendach ogólnokrajowych,".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny