Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4940 [X]

Grodzisk, dnia 9 listopada 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 138

o utworzeniu Królestwa Sclavinii

Art. 1.

Na obszarach Mirii, Nowicji i Sangii stanowiących do dnia 25 maja 2010 r. sclavińską część terytorium Rzeczypospolitej Sclavinii i Trizondalu tworzy się prowincję — Królestwo Sclavinii.

Art. 2.

Jego Książęca Mość obejmuje tytuł Króla Sclavinii. Jako Król Sclavinii niezwłocznie powoła z grona Sclavińczyków posiadających obywatelstwo sarmackie konstytuantę oraz powierzy jej członkom zadanie urządzenia, w porozumieniu z Królem, Królestwa.

Art. 3.

Zobowiązuje się Rząd Jego Książęcej Mości do udzielenia Królestwu Sclavinii nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 500 000 lt, płatnej w terminie 60 miesięcy, przeznaczonej w szczególności na lokację stolicy Królestwa Sclavinii. Nadto zobowiązuje się Rząd Jego Książęcej Mości do przekazania Dworowi Książęcemu kwoty 200 000 lt z tytułu dotacji książęcej na założenie stolicy Sclavinii.

Art. 3a.

Zezwala się konstytucyjnym władzom Królestwa Sclavinii na swobodne podejmowanie decyzji w sprawie nazwy prowincji. Decyzje podjęte w tym zakresie przez konstytucyjne władze Królestwa Sclavinii nie są sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.

(Art. 3a dodany Ustawą Sejmu nr 219 o zmianie Ustawy o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 8 czerwca 2014 r.)

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Skutki geograficzne ustawy wchodzą w życie, z chwilą ich zatwierdzenia przez władze Starosarmacji.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny