Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4705 [X]

Grodzisk, dnia 23 czerwca 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 131

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 103 — Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 13. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wygaśnięcie mandatu stwierdza Marszałek Izby"
  2. Art. 13. ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W celu wyłonienia osoby obejmującej mandat przeprowadza się wybory uzupełniające."
  3. Skreśla się Art. 14. ust. 1
  4. Art. 14. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wybory uzupełniające zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż trzy dni po wydaniu postanowienia, o którym mowa w Art. 13 ust. 2, jeżeli do końca kadencji Izby pozostały więcej niż trzy tygodnie."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny