Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4615 [X]

Grodzisk, dnia 12 lutego 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 124

o wypowiedzeniu Konkordatu między Księstwem Sarmacji a Państwem Kościelnym Rotria

Art. 1.

Wyraża się zgodę na wypowiedzenie przez Księcia Konkordatu między Księstwem Sarmacji a Państwem Kościelnym Rotria, sporządzonego w Stolicy Apostolskiej dnia 25 maja 2010 r., ratyfikowanego w dniu 27 maja 2010 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny