Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4614 [X]

Grodzisk, dnia 12 lutego 2011 r.

Ustawa Sejmu nr 123

o wypowiedzeniu Traktatu o współpracy gospodarczej między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii oraz Umowy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy

Art. 1.

Wyraża się zgodę na wypowiedzenie przez Księcia Traktatu o współpracy gospodarczej między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii, sporządzonego w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 2 marca 2007 r., ratyfikowanego w dniu 21 marca 2007 r., oraz Umowy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy, sporządzonej w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 11 listopada 2007 r., ratyfikowanej w dniu 11 listopada 2007 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny