Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4566 [X]

Grodzisk, dnia 14 stycznia 2011 r.

Dekret Księcia z mocą ustawy

o zmianie ustawy - Kodeks Sprawiedliwości

Art.1.

Dokonuje się skreślenia Art.46.ust.2 („Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa także tryb powiadamiania o nadchodzącej nieaktywności”).

Art.2.

w Art.6. Dodaje się ust.8. "Rozprawa trwa nie dłużej niż 30 dni."

Art.3.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk Korab
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny