Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4453 [X]

Grodzisk, dnia 31 października 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 116

o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Dekrecie Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 4 („(1) Flagą Księstwa Sarmacji jest prostokąt o barwach Księstwa Sarmacji, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5. (2) Wzór flagi Księstwa Sarmacji zawiera załącznik nr 3.”) otrzymuje brzmienie:
    1. Flagą Księstwa Sarmacji jest prostokąt o barwach Księstwa Sarmacji, którego stosunek długości do szerokości wynosi 8:5.
    2. Pośrodku części czołowej flagi Księstwa Sarmacji może być umieszczony herb mały Księstwa Sarmacji.
    3. Wzory flagi Księstwa Sarmacji zawiera załącznik nr 3.
  2. Do załącznika nr 3 dodaje się ilustrację stanowiącą załącznik do ustawy.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny