Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4407 [X]

Grodzisk, dnia 1 października 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 109

o przywróceniu wiarygodności rejestrowi obywateli sarmackich

Art. 1.

Z mocy prawa obywatelstwo sarmackie tracą osoby, które w chwili wejścia ustawy w życie:
1) nie posiadają obywatelstwa sarmackiego w systemie ewidencji ludności lub
2) nie widnieją w systemie ewidencji ludności.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk O`Neill
Marszałek Izby Senatorskiej,

podpis umieszczamy 1 października 2010 r.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny