Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 3221 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2008 r.

Ustawa Sejmu nr 82

o zmianie wartości nominalnej liberta

Art. 1.

Zmienia się wartość nominalną liberta w ten sposób, że jednemu libertowi sprzed wejścia ustawy w życie odpowiada sto libertów.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie 5 stycznia 2009 r.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 515 o zmianie Ustawy o zmianie wartości nominalnej liberta z dnia 28 listopada 2008 r.)

(—) Piotr bar. von Thorn-Cetnarovich,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny