Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 1956 [X]

Grodzisk, dnia 11 listopada 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 441

o ratyfikacji Umowy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy

Art. 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Księcia ratyfikacji Umowy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy, sporządzonej w Grodzisku dnia 11 listopada 2007 r.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Mateusz bar. von Thorn-Suszek,
Minister-Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny