Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 1114 [X]

Grodzisk, dnia 17 marca 2007 r.

Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 373

o ratyfikacji Traktatu o współpracy gospodarczej między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii sporządzonego w Grodzisku dnia 2 marca 2007 r.

Art. 1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Księcia ratyfikacji Traktatu o współpracy gospodarczej między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii sporządzonego w Grodzisku dnia 2 marca 2007 r.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny