Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11023 [X]

Grodzisk, dnia 7 lipca 2019 r.

Ustawa Sejmu nr 360

o referendum konsultacyjnym w sprawie sposobu wybierania posłów na Sejm

Art. 1.

  1. Marszałek Sejmu zarządza referendum konsultacyjne w sprawie sposobu wybierania posłów na Sejm, zwane dalej „referendum”.
  2. Postawionym w referendum pytaniem jest „W jaki sposób powinni być wybierani posłowie na Sejm?”, a wariantami odpowiedzi są:
    1) System oparty na wieloosobowych listach partyjnych,
    2) System oparty na pojedynczym głosie przechodnim,
    3) Głos pusty.
  3. Termin głosowania jest dwudniowy, obejmuje jeden dzień wolny od pracy zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, upływa ostatniego dnia o godzinie 21.00 oraz rozpoczyna się po upływie co najmniej czterech dni od dnia zarządzenia referendum.
  4. Pozostałe przepisy Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. stosuje się odpowiednio.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny