Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10409 [X]

Grodzisk, dnia 23 września 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 350

o ochronie symboli samorządowych

Art. 1


W Ustawie Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości (Dz. P. poz. 5833), art. 42 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu "Zabronione pod groźbą kary więzienia do miesiąca jest: publicznie znieważanie, usuwanie lub, w przypadku prawnego obowiązku, nieumieszczanie symboli państwowych",

przyjmuje brzmienie:

"(Zabronione pod groźbą kary więzienia do miesiąca jest:) publicznie znieważanie, usuwanie lub, w przypadku prawnego obowiązku, nieumieszczanie symboli państwowych lub samorządowych".

Art. 2


Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny