Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10347 [X]

Grodzisk, dnia 26 sierpnia 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 349

o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji

Art. 1.

Art. 14a pkt 9 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. („25 sierpnia — rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie „25 lutego — rocznica powstania Starosarmacji”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny