Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 10271 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2018 r.

Ustawa Sejmu nr 347

o odroczeniu wejścia w życie Ustawy o zmianie sposobu liczenia głosu (uchylony)

Art. 1.

Art. 2 Ustawy Sejmu nr 343 o zmianie sposobu liczenia siły głosu z dnia 6 lipca 2018 r. („Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 tygodni od ogłoszenia”) otrzymuje brzmienie „Ustawa wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Naczelną Izbę Architektury, w okresie od 6 sierpnia do 6 września 2018 roku. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyborów i referendów zarządzonych przed wejściem ustawy w życie”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Robert Fryderyk

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny